Til forside: tuntre.info Følelser for trær Treslag og eksempler Skader på trær Treet og det offentlige
Redaktør Kåre Sørlie post@tuntre.info Link til TREETS VENNER    

TUNTRESIDA
Naturvern i nærmiljøet.

GAMLE   STORE   VERDIFULLE   TRÆR 

TUNTRE  HUSTRE  PARKTRE  GATETRE  FASADETRE  TARZANTRE  SKOGSTRE  ALLEE-TRE  GRENSETRE  KJEMPEHEKKTRE  KLATRETRE  HYTTETRE  HVILETRE  HAKKESPETTTRE  UTSIKTSTRE  VOLLTRE  LANDSKAPSTRE  SOLNEDGANGSTRE  BEKKETRE..

GAMLE  TRÆR  ER  VERDIFULLE  OG  MÅ  TAS  VARE  PÅ


solbjerk

bildeOg Gud Herren lot trær av alle slag vokse opp av jorden, prektige å se til .......


Ett tre som står ved ett hus i hundre år, blir en del av huset. Dets røtter og greiner vokser inn i sjelene til menneskenes barn der. I treets krone er det tusener av drømmer, eventyr, og gode minner.
Det skaper en atmosfære av noe ubeskrivelig stort og trivelig.


De store trærne blir for gamle til bare å være dine egne. De eksisterer grunnet mange fødte og døde generasjoners glede over naturen.

De ble plantet og pleiet av mennesker som nå er døde. Og skal sammen med menneskenes slekter vandre inn i fremtiden. Og leve lenge etter at du selv er borte.

De store trærne er for store til bare å være dine egne. Ett stort tre kan ses 1000 meter unna. Det skulle ikke være lett å fjerne ett slikt vesen.


På gamle gårder står ett tre på tunet, et tuntre. Ett vakkert tre, ett flott tun. Ett vitne om langt liv, og eldgamle tradisjoner.

Alle burde ha noen store gamle trær i nærmiljøet sitt. Derfor trenger de gamle trærne større beskyttelse enn andre trær.


Det hender mennesker flytter til et sted og ergrer seg over de store trærne på stedet. Får de hugget ned. Flytter videre til andre steder. Etterlater seg ett amputert landskap. Det var mye før de kom, etter dem er det ingenting.

 

 Denne alleen på Austad i Drammen er fredet.
Ca 25 m høye trær. Fantastisk fin.

KLIKK HER FOR STORT BILDE


En veldig trist historie om å skade 5 store gamle bjørker, ved å grave i stykker røttene med gravemaskin.   -KLIKK HER-