Til forside: tuntre.info Følelser for trær Treslag og eksempler Skader på trær Treet og det offentlige
Redaktør Kåre Sørlie post@tuntre.info      

TUNTRESIDA miljøvern i nærmiljøet       GAMLE   STORE   VERDIFULLE   TRÆR

TREET OG DET OFFENTLIGE

I hele landet eier Stat og kommuner eiendommer hvor det står gamle store trær som er verdifulle for innbyggernes nærmiljø. Men hvordan forvaltes og beskyttes denne miljøskatten rundt omkring?  Det skal TUNTRESIDA undersøke.

Verktøyene som brukes til denne jobben er blant andre Miljøinformasjonsloven. (KLIKK HER)  Og utdypende informasjon om loven, KLIKK HER.
"Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet.
En forutsetning for at miljøinformasjonsloven skal fungere etter sin hensikt er at publikum bruker den aktivt.
Loven skal sette innbyggerne i stand til å:* bidra til vern av miljøet* beskytte seg mot helse- og miljøskade* påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål."    --SITAT FRA REGJERINGEN.NO.

Når det gjelder store gamle og tunge trær er det 3 ting vi ønsker å undersøke:
1:  Forholdet til treet som spesielt viktig miljøbærer. 
2:  Ansvar for sikkerheten rundt store tunge trær. 
3:  Hva som skjer når et tre står på en eiendomsgrense og derfor har flere eiere eller medeiere.

 For i dette tilfellet blir forvaltningen av treet ett samarbeidsprosjekt mellom medeierne. Og skulle en medeier skade treet på den ene siden (sin side), vil skaden påvirke den andre siden. For treet kan ikke deles opp. Det må holdes friskt på alle sider. En stor skade vil spre seg over til naboen. Enda tydeligere er dette i forbindelse med treets rotsystem. Skulle en nabo ødelegge røttene til treet på sin side av grensen, vil det etter en tid velte over på motsatt side. Altså velte inn på naboens tomt. Tatt i betraktning at ett tre kan veie flere tonn, og vil ødelegge alt det lander på, så er dette å betrakte som alvorlig skadeverk og kan medføre dødsulykker.

Hva gjelder stat og forskjellige kommuners forvaltning av gamle verdifulle trær i innbyggernes nærmiljøer, har TUNTRESIDA. undersøkt litt på forhånd, og funnet ganske stor ulikhet fra kommune til kommune. F.eks. har Oslo kommune fattet politiske vedtak som gir trær god beskyttelse(KLIKK HER), og andre kommuner krever forsiktighet i gravemeldinger osv.


Dessverre er det noen kommuner hvor det er svært vanskelig eller umulig, å finne skriftelig dokumentasjon, som viser at de verdifulle trærne skal beskyttes. Og i noen kommuner skjer det svært negative ting. Det er disse kommuner TUNTRESIDA vil vende oppmerksomheten mot i første omgang.

TUNTRESIDA vil gjøre undersøkelser i Nedre Eiker kommune og lignende kommuner. Den vil også undersøke firmaer, organisasjoner, og politiske partier 

Tuntresida bruker ett øyeblikksbilde av Nedre Eiker Kommune, år 2009 og 2010, som eksempel inntil videre.
Nedre Eiker ligger i nedre del av Buskerud ca 6 mil sør for Oslo. Tvers gjennom kommunen renner Hallingdalselva ca 150 m bred. Bebyggelsen er konsentrert fra elven, på begge sider, og oppover i 200 meter høye åssider. Hvoretter skogene overtar, og går noen hundre meter videre i høyden mens de trekker utover. Klimaet er gunstig for vegetasjon, det er lite vind, og trær av mange slag finnes.

TUNTRESIDAS redaktør har vært i kontakt med kommunens ansvarlige for kvisting og rydding, og fått opplyst at det er "hardt press på de store trærne i bygda". Dette er en treffende uttalelse, og når det pr. dags dato er umulig å finne noe i kommunens gravemeldingssjema og blant kommunens andre offentlige dokumenter som beskytter verdifulle gamle trær. Så går dette sin egen vei, kort fortalt, bakover.

Noen steder i Nedre Eiker kommune opplever innbyggerne store miljøødeleggelser.Ett eksempel på det kan leses ved å KLIKKE HER.

Andre store trær, som det blir mindre og mindre av, står i fare for å lide samme skjebne, og naboene har grunn til bekymring.